Klodovik E-mail

USLUGE

• U našoj radionici pružamo sve usluge vezano za jedan grob ili grobnicu
• Izrada i montaža nadgrobnih spomenika od dvadesetak vrsta granita i mermera visokog kvaliteta, a po želji kupca
• Izrađujemo i isporučujemo nadgrobne spomenike za Republiku Hrvatsku na dogovoreno mesto i adresu veoma uspešno i povoljno
• Montaža i ugradnja mermera i granita u građevinarstvu
• Izrada svih artikala i predmeta koji su u sklopu jednog nadgrobnog spomenika
(slike, vazne, žardinjere, fenjeri,slova,ukrasi ) i sve vrste dorada, popravki, rekonstrukcija na jednom grobu ili grobnici

NAPOMENA:
Prilikom davanja ponude za bilo koju našu uslugu
ili sklapanja ugovora o dogovorenoj usluzi dolazimo na lice mesta o vlastitom trošku.

SZKR BUINAC GRANITI
Tel: 034/ 712-577, 034/ 6710-042 | Mob: 064/144-60-75, 064/131-56-55 | Web site: www.buinacgraniti.com
E-mail: BuinacGraniti@gmail.com